ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden van Maakt-blij Baby en Wonen, gevestigd aan de Grieglaan 31 in Nijkerk.

 1. Algemeen 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Maakt-blij en op iedere tussen Maakt-blij en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Maakt-blij. Op verzoek zend ik je een schriftelijk exemplaar toe.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je te kennen dat je met de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Maakt-blij behoudt zich het recht voor haar leveringsvoorwaarden en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. 
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Maakt-blij erkend. 
1.4 Maakt-blij garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties. 
1.5 Producten waarbij een ingevoerde specificatie is opgegeven tijdens het bestelproces worden op maat gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief. 
1.6 Producten door ons gemaakt zullen we mogelijk als voorbeeld gebruiken op onze webshop en Social media pagina’s. Producten zoals traktaties, producten met (voor)naam of een algemene tekst zullen hiervoor in aanmerking kunnen komen. Bij foto producten met een persoonsfoto zullen wij uiteraard eerst toestemming vragen.

 1. Levering 

2.1 De door Maakt-blij opgegeven verwerkingstijden zijn slechts indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend. Overschrijding van genoemde verwerkingstermijn geeft geen recht op schadevergoeding.
2.2 Maakt-blij maakt gebruik van PostNL. Levertijd is na verzending 1 á 2 werkdagen en is, afhankelijk van de gekozen verzendoptie, te volgen via track & tracé. In drukke periodes kan dit enkele dagen langer duren. Er wordt door de PostNL aangegeven leveringsperiode als leveringsmarge gehouden. 
2.3 De producten van Maakt-blij worden gemaakt/verpakt na betaling van de consument. De vermelde verwerkingstijden bij de producten zijn indicatief met een minimale verwerkingstijd van 3 werkdagen en een maximale verwerkingstijd van 10 werkdagen na betaling. 
2.4 Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven verzendadres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Maakt-blij niet aansprakelijk en zal er geen sprake zijn van vervanging van het product of retourneren van de betaling.
2.5 Leveringen vinden alleen plaats naar Nederland en België. Maakt-blij kan niet verplicht worden tot levering naar andere landen. In overleg kan afgesproken worden naar een ander land te verzenden.
2.6 Bij vermissing of schade bij de post zullen we een onderzoek laten instellen. Voor het onderzoek zullen we een ontvangersverklaring toesturen. Deze dient binnen 2 dagen naar waarheid en ondertekend naar ons retour gemaild te worden. 
2.7 Bij niet thuis wordt het pakket evt aangeboden bij de buren, mocht dit niet lukken dan wordt het pakket naar een PostNL locatie gebracht. Je hebt dan nog één week de tijd om je pakket daar op te halen. Hierna zal het pakket retour worden gestuurd. Voor het opnieuw toesturen zullen wij opnieuw de verzendkosten doorbereken. 
Heb je ervoor gekozen het pakket rechtstreeks naar de ontvanger te sturen, breng deze dan zelf op de hoogte dat er een pakket onderweg is.
2.8 Producten in de webshop zijn op voorraad. Moeten wij echter een bijbestelling doen om aan de gewenste aantallen te kunnen leveren dan zal contact opgenomen worden om een aangepaste levertermijn af te spreken.

 1. Prijzen 

3.1 Alle prijzen van Maakt-blij zijn vrijblijvend en Maakt-blij behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. 
3.3 Alle prijzen op de site zijn in euro`s, inclusief btw en exclusief verzendkosten. 

 1. Retourzendingen

4.1 Artikelen kunnen binnen 14 kalenderdagen na ontvangst zonder opgaaf van redenen worden retour gemeld, daarna heb je nog 14 dagen de tijd om de zending retour te zenden. Het reeds betaalde bedrag zal in dat geval binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het teruggestuurde artikel gerestitueerd worden. Hierbij geldt echter nadrukkelijk dat de artikelen in zoveel mogelijk ongeschonden staat en indien redelijkerwijs mogelijk in de originele verpakking bij Maakt-blij worden afgeleverd. Dit conform de Wet Verkoop op Afstand. Indien dit aspect niet in acht wordt genomen zullen wij de eventuele waardevermindering die is ontstaan aan je doorberekenen. De verzendkosten retour zijn voor je eigen rekening. 
Producten die je via de webshop koopt die op maat volgens de door jou ingevoerde specificatie worden gemaakt zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.
4.2 Je bent verplicht te controleren of de bij je thuisbezorgde artikelen voldoen aan de bestelling. Indien dit niet het geval is dan kun je dit binnen 2 kalenderdagen melden per e-mail aan Maakt-blij onder vermelding van het ordernummer en een duidelijke uiteenzetting en foto waarom het artikel niet voldoet. 
4.3 In het uitzonderlijke geval dat je een artikel wordt toegezonden dat niet voldoet aan de bestelling, behoudt Maakt-blij zich het recht het artikel te vervangen door een nieuw exemplaar of het betaalde bedrag* te retourneren.
4.4 Er zal alleen worden teruggestort op de originele rekening, die ook werd gebruikt om de bestelling te betalen. 

 1. Garantie 

5.1 De garantie is vastgesteld volgens het toepasselijk recht, waarbij wij in geval van gebreken de producten desgewenst eerst omruilen of repareren. Als een product niet kan worden gerepareerd of als het omgeruilde product eveneens gebreken vertoont, kun je de producten retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag. Het is ook mogelijk dat je de producten behoudt en een gedeelte van het aankoopbedrag retour ontvangt. Bij omruilen dient het ontvangen artikel eerst door ons retour te zijn ontvangen. Garantie vervalt bij het onjuist gebruik en onjuist opvolging van de gebruiksinstructies. 

 1. Betalingen 

6.1 Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld en zijn voor rekening van de consument. 
6.2 Betaling dient te geschieden op een door Maakt-blij aangeboden betaalwijze. 
6.3 Betaling dient direct na een bestelling voldaan te worden. Als het verschuldigde bedrag is ontvangen door Maakt-blij zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.
6.4 Wijzingen in een bestelling dienen binnen 2 uur te worden doorgegeven. Zijn er wijzigingen nadat het product in productie is dan worden er extra kosten gerekend die kunnen oplopen tot het gehele bedrag als een product overnieuw gemaakt moet worden. 
6.5 Maakt-blij zorgt voor een veilige web omgeving en treft passende maatregelen voor elektronische betaling. Gegevens van de consument zullen met technische en organisatorische maatregelen worden beveiligd. 
6.6 Kortingsbonnen die voor een speciaal item of actie zijn aangemaakt kunnen alleen daarvoor ingewisseld worden. 

 1. Eigendomsvoorbehoud 

7.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien je al hetgeen je op grond van enige overeenkomst aan Maakt-blij verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op jou over.

8. Afbeeldingen en specificaties 

  8.1 Alle afbeeldingen; foto’s, ontwerpen, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Creatief en Kado gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. 
  8.2 Alle afbeeldingen op de internetsite en Social Media pagina’s (Facebook en Instagram) van Maakt-blij zijn eigendom van Maakt-blij. Afbeeldingen mogen dan ook niet gepubliceerd, gekopieerd, overgenomen of verveelvoudigd worden zonder toestemming van Maakt-blij.